cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Organizing your research is important to easily review and share it. Learn how Kim uses Dropbox to gather and organize her research right here.

Create, upload, and share

Find help to solve issues with creating, uploading, and sharing files and folders in Dropbox. Get support and advice from the Dropbox Community.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
1
Ask
2
Comments

kan gmail.website niet synchroniseren./onvoldoende opslagruimte in dropbox

kan gmail.website niet synchroniseren./onvoldoende opslagruimte in dropbox

FE8
Helpful | Level 5

Hoe krijg ik een link in dropbox om te openen?

Als ik op de link klik krijg ik een bericht om de browser te vervangen ook na vervanging.

ook bericht ; kan gmail.website niet synchroniseren./onvoldoende opslagruimte in dropbox

1 Accepted Solution

Accepted Solutions

Re: Link openen

FE8
Helpful | Level 5
Bedankt voor het meedenken.
Als ik de link in chroom browser plaats kan ik deze wel openen.
De andere browser is hiervoor geblokkeerd.

Thanks for thinking along.
If I place the link in chrome browser, I can open it.
The other browser is blocked for this.

View solution in original post

6 Replies 6

Re: I can't open a dropbox link I was emailed.

Lusil
Dropboxer
Hey @FE8, bedankt dat je bij ons hebt ingecheckt op deze thread.

Kunt u ons een screenshot sturen van de foutmelding die u ziet?

PS. Ik heb een vertaalde versie van mijn bericht toegevoegd, sorry voor eventuele fouten die je zou kunnen vinden.

******

Hey @FE8, thanks for checking in with us on this thread. 

Could you send us a screenshot of the error message that you're seeing? 

PS. I included a translated version of my post, sorry for any mistakes you might find. 

Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Link openen

FE8
Helpful | Level 5
Ik zie geen antwoord van Lucy
Het bericht van geen verbinding met gmail staat rechts onderaan de computer

Re: Link openen

Megan
Dropboxer

Hey @ FE8, kun je ons een screenshot sturen met de precieze fout die je aan je kant krijgt?

Dit zou erg handig zijn, dus we kunnen het van dichterbij bekijken!

Hou ons op de hoogte!

 


Hey @FE8, can you send us a screenshot, showing the precise error you get on your end when opening the link? 

This would be very helpful, so we can have a closer look!

Keep us posted!


Megan
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: What do you think about the Community? Fill out our survey here!

Re: Link openen

FE8
Helpful | Level 5
Lori , Lucil
Ik ontdek dat de Link wel wordt geopend op mijn I phone.

Kan mijn pc geblokkeerd zijn met een pop up?


Lori, Lucil
I discover that the Link does open on my I phone.

Could my PC be blocked with a pop up?

Re: Link openen

Lusil
Dropboxer
Het kan zijn dat een browserextensie of plug-in van een derde partij dit beïnvloedt.

Probeer een van deze tijdelijk uit te schakelen en bekijk een voorbeeld ervan vanuit een andere browser of een incognitovenster.

*****

It could be that a third party browser extension or plugin that's affecting this. 

Try temporarily turning any of those off, and previewing it from another browser or an incognito window.

Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: Link openen

FE8
Helpful | Level 5
Bedankt voor het meedenken.
Als ik de link in chroom browser plaats kan ik deze wel openen.
De andere browser is hiervoor geblokkeerd.

Thanks for thinking along.
If I place the link in chrome browser, I can open it.
The other browser is blocked for this.
Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    FE8 Helpful | Level 5
  • User avatar
    Lusil Dropboxer
  • User avatar
    Megan Dropboxer
What do Dropbox user levels mean?
Need more support?