cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Learn more about how Connie, a member of the Community, uses Dropbox here!

Dropbox accounts & billing

Make your Dropbox account work for you, with the help of Community users like you. Join in or start a discussion of your own.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Ändra mailadress

Ändra mailadress

Lars4
New member | Level 2

Hurändrar jag mailadress på kontot? Får upp ett meddelande att den nya mailadressen är upptagen.

 

1 Reply 1

Re: Ändra mailadress

Rich
Super User II

@Lars4 wrote:

Hurändrar jag mailadress på kontot? Får upp ett meddelande att den nya mailadressen är upptagen.


Det betyder att det redan finns ett Dropbox-konto som använder den e-postadressen. Du måste ändra e-postadressen på det andra kontot först (eller ta bort kontot) så att e-postmeddelandet är tillgängligt för ditt vanliga konto.

Poll
Are you starting new work habits this year?
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?