cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Learn more about how Connie, a member of the Community, uses Dropbox here!

Dropbox accounts & billing

Make your Dropbox account work for you, with the help of Community users like you. Join in or start a discussion of your own.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Skuffet

Skuffet

JeHj
Explorer | Level 3

Var af den opfattelse at man kunne  dele mapper uden at det også belastede modtagerens konto med forbrugt plads.

Så nu søger jeg hjælp her inden jeg må finde alternativ til deling af filer i husstanden.

 

JeHj

 

4 Replies 4

Re: Skuffet

Rich
Super User II

@JeHj wrote:

Var af den opfattelse at man kunne  dele mapper uden at det også belastede modtagerens konto med forbrugt plads.

Så nu søger jeg hjælp her inden jeg må finde alternativ til deling af filer i husstanden.


Re: Skuffet

JeHj
Explorer | Level 3

OK så er jeg ikke tilfreds med løsningen - for det komme ikke til at virke her.

Er der en mulighed for at komme ud af aftalen og få penge retur ?

Jeg kunne godt have tænkt mig at jeg havde fået svar på min henvendelse til systemet inden jeg puttede i kurv.

 

JeHj

Re: Skuffet

Rich
Super User II

@JeHj wrote:

Er der en mulighed for at komme ud af aftalen og få penge retur ?


Re: Skuffet

JeHj
Explorer | Level 3

Jeg tror bare jeg skal have fat i en på telefon eller lignende, så jeg kan komme med min frustration og forhåbentlig finde en løsning.

 

JeHj

Poll
Which Dropbox integrations are you using while working from home?
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?