cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Learn more about how Connie, a member of the Community, uses Dropbox here!

Dropbox accounts & billing

Make your Dropbox account work for you, with the help of Community users like you. Join in or start a discussion of your own.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

stoppen van account bij overlijden (account termination upon death)

stoppen van account bij overlijden (account termination upon death)

fleurfleur
New member | Level 2

ik wil een account bij overlijden stoppen, maar heb geen inloggegevens behalve dat er afgeschreven wordt van mijn rekening. ik heb een ticketnummer maar krijg geen reactie. iemand een idee wat ik moet doen?

 

8 Replies 8

Re: stoppen van account bij overlijden

Daphne
Dropboxer

Hallo @fleurfleur, ik hoop dat het goed met je gaat vandaag.

 

Voor zover ik begrijp, wil je het abonnement op je Dropbox-account annuleren, maar je hebt hier momenteel geen toegang toe, toch?

 

Om te zien aan welk account het abonnement is gekoppeld, kunt u hier onze opzoektool gebruiken.

 

Toont het vanuit deze tool een e-mailadres waartoe u toegang hebt?

 

Laat me weten wat je vindt!

-----

Hello @fleurfleur, I hope you're doing well today.

 

From what I understand, you would like to cancel the subscription on your Dropbox account, but you don't have access to this at the moment, right?

 

To check which account the subscription is associated with, you can use our lookup tool here.

 

From this tool, does it show an email address that you have access to?

 

Let me know what you find!


Daphne
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: stoppen van account bij overlijden

Fleurhallo
Explorer | Level 3

Daphne, 

ik heb het mailadress gevonden en kan inloggen. Nu blijkt het abonnement te zijn afgesloten op een mobiel divice die ik niet meer in het bezit heb. Met andere woorden, ik kan het abonnement niet opzeggen... en nu?

Re: stoppen van account bij overlijden

Lusil
Dropboxer

Hey @Fleurhallo, aangezien je zei dat je een ticket naar ons team hebt gestuurd, kun je ons het ID laten weten (bijv. # 1234567) om dit voor je te onderzoeken?

-----

Hey @Fleurhallo, since you mentioned that you sent a ticket to our team, could you let us know its ID (eg. #1234567) to have a look into this for you?


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: stoppen van account bij overlijden

Fleurhallo
Explorer | Level 3

#11694245

#11683151

#11648912

Re: stoppen van account bij overlijden

Lusil
Dropboxer

Ik heb je ticket kunnen vinden en heb ervoor gezorgd dat ik je opmerkingen heb doorgegeven aan het teamlid dat dit voor je zal beoordelen.

 

Zodra ze meer informatie hebben, nemen ze contact met u op via e-mail.

-----

I was able to find your ticket and have made sure to pass your comments along to the member of the team who will be reviewing this for you. 

 

As soon as they have more information, they'll get back to you via email. 


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: stoppen van account bij overlijden

Fleurhallo
Explorer | Level 3

W

Hoe is het mogelijk dat zodra ik een ticketnummer heb of noem, ik daarna steeds niets meer van jullie hoor....
ik vind het zo ongehoord dat in een situatie zoals deze, ik zoveel werk hier aan heb, en dat ik niemand van jullie te pakken krijg. Het beeindigen van dit account is het ingewikkelst dat ik heb moeten doen tot nu toe sinds mijn partner is overleden. En het heeft mij tot nu toe zoveel tijd en energie gekost.
ik wens dat zijn account vandaag wordt beeindigd, anders zie ik mij toch echt genoodzaakt andere stappen te gaan ondernemen.

Re: stoppen van account bij overlijden

Walter
Dropboxer

Thank you for taking the time to share your thoughts on this and sorry for your loss @Fleurhallo.

 

I just wanted to mention that in order to expedite matters in such cases, we recommend that you follow these steps.

 

I hope this helps to a certain extent and we're always a post away if you have any questions.

 

---

 

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om je mening hierover te geven en sorry voor je verlies @Fleurhallo.

 

Ik wilde alleen vermelden dat we u aanraden deze stappen te volgen om de zaken in dergelijke gevallen te bespoedigen.

 

Ik hoop dat dit tot op zekere hoogte helpt en we zijn altijd een bericht verwijderd als je vragen hebt.


Walter
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: stoppen van account bij overlijden

Fleurhallo
Explorer | Level 3

nee, dit helpt zeer zeker niet, want dan heb je de ticket nummers niet gelezen!

ik kan in zijn account, dus de link die je gestuurd hebt slaat nergens op!

het gaat er om dat hij zijn abonnement afgesloten heeft op een divice die wij niet meer in ons bezit hebben en dat dat de enige manier is volgens jullie om zijn abonnement te laten stoppen.

Dus ik wil dat jullie er nu voor zorgen dat zijn abonnement stop gezet wordt omdat ik het op geen enkele manier kan doen. ook niet in zijn eigen account.

Poll
Which Dropbox integrations are you using while working from home?
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?