cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Learn all about how Alex on the Community team used Dropbox in college here!

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Files uploaden

RJansen
Explorer | Level 3

Hoe kan het dat ik als ik wil uploaden naar een map onderstaande melding krijg?

Maar beter nog hoe kan ik dit oplossen?

 

RJansen_1-1617615480762.png

 

1 Reply 1

Re: Files uploaden

Lori
Dropboxer

Hey @RJansen en welkom bij onze community!

 

Hoewel ik het bericht op de schermafbeelding niet begrijp, lijkt het op basis van het pictogram dat u mogelijk een ruimteprobleem heeft, wat zou verklaren waarom u geen nieuwe inhoud kunt uploaden.

 

Kunt u uw beschikbare quota op de pagina van uw plan bekijken?

 

Laat me weten wat je vindt, proost!

 

PS: ik heb een vertaalde versie van mijn bericht bijgevoegd, excuses voor eventuele fouten die je zou kunnen vinden.

 

 

Hey @RJansen and welcome to our Community!

 

Even though I can't understand the message on the screenshot, it seems based on the icon that you might have a space issue, which would explain why you can't upload new content.

 

Can you check your available quota on your plan's page

 

Let me know what you find, cheers!

 

PS: I've included a translated version of my post, apologies for any mistakes you might find.


Lori
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Did this post help you? If so, please give it a Like below.
? Still stuck? Ask me a question!
? Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?