cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Want to know more about how Community ideas impact Dropbox development? Check it out here

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

How can I remove the shared files? (Fildelning)

How can I remove the shared files? (Fildelning)

Kalles
New member | Level 2

Hej!

 

Kan någon vänlig beskriva för mig hur jag avbryter fildelning till dropbox (basic) , råkade dela alldeles för mycket ur datorn och nu blev utrymmet fullt, jag skulle bara haft med två mappar som flera kan ta del av 😞 

Hittar bara hur man enbart lagrar på dropbox och inte tvärt om 😕 

 

Vänligen Kalle 

1 Accepted Solution

Accepted Solutions

Re: Fildelning

Lusil
Dropboxer

Hej där @Kalles, jag hjälper gärna till.

 

Du kan ta bort delade mappar och delade filer från ditt konto utan att ta bort det för andra användare genom att följa dessa steg.

 

Om du har några problem på vägen eller andra frågor, ge oss bara ett nytt rop.

 

Tack!

 

PS. Jag inkluderade en översatt version av mitt inlägg, ledsen för eventuella misstag.

 

Hey there @Kalles, I'd be happy to help. 

 

You can remove shared folders and shared files from your account, without deleting it for other users, by following these steps

 

If you have any trouble along the way or any other questions, just give us another shout. 

 

Thanks!

 

PS. I included a translated version of my post, sorry for any mistakes you might find.


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

View solution in original post

2 Replies 2

Re: Fildelning

Lusil
Dropboxer

Hej där @Kalles, jag hjälper gärna till.

 

Du kan ta bort delade mappar och delade filer från ditt konto utan att ta bort det för andra användare genom att följa dessa steg.

 

Om du har några problem på vägen eller andra frågor, ge oss bara ett nytt rop.

 

Tack!

 

PS. Jag inkluderade en översatt version av mitt inlägg, ledsen för eventuella misstag.

 

Hey there @Kalles, I'd be happy to help. 

 

You can remove shared folders and shared files from your account, without deleting it for other users, by following these steps

 

If you have any trouble along the way or any other questions, just give us another shout. 

 

Thanks!

 

PS. I included a translated version of my post, sorry for any mistakes you might find.


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

View solution in original post

Re: Fildelning

Kalles
New member | Level 2

STORT tack för svar!! Hittade även en annan tråd inlagd ikväll med god beskrivning 😃 

Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    Kalles New member | Level 2
  • User avatar
    Lusil Dropboxer
What do Dropbox user levels mean?
Need more support?