cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Check out how our Community members are using Dropbox here!
Close

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event Link.

Highlighted

I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event Link.

New member | Level 2
New member | Level 2

Beste Emma, Ik wil graag een vraag stellen over mijn account. Als ik een email wil sturen wordt er gevraagd om een Dropbox-bestandsgebeurtenispagina. Welke link ik ook plak, hij accepteert deze niet. En dus kan ik geen mail versturen. Heb je voor mij een emailadres waarheen ik mijn vraag kan sturen? bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Reinier [personal information removed by moderation according to the Community Guidelines

1 Accepted Solution

Accepted Solutions
Highlighted

Re: I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event L

Dropboxer
Dropboxer
Hey Rein1, I’m Jane & I’d like to follow-up on the request you’ve posted us under the “Meet our Team” thread initially. Since you wrote this post on the English section on our Community, I’ll try to address your restoration-specific concern in English & I’ll use an online translation service for the Dutch version; I hope that’s okay with you! 
 
You should be able to obtain Event link following the steps outlined on the video on this resource (& if that’s within the allotted timeframe where you can the content is still restorable), you should also be able to Restore the Event in question on your end. 
 
In any event, following-up from your initial post, I’ve just sent you a brief message, just so as to expedite matters for you & submit your restoration request to a team specialist on your behalf. Please have a look at your inbox at your earliest convenience & we’ll take it from there Reinier!
 
 
 
[This thread is now closed by moderators due to inactivity. If you are experiencing a similar issue, feel free to start a new discussion in the Dropbox Community here.]
 
Spoiler

Hallo @Rein1 , ik ben Jane en ik wil graag een vervolg geven aan het verzoek dat je ons in eerste instantie hebt geplaatst onder de rubriek "Ontmoet ons team". Aangezien u dit bericht in de Engelse sectie over onze community hebt geschreven, zal ik proberen uw restauratiespecifieke bezorgdheid in het Engels aan te pakken en ik gebruik een online vertaaldienst voor de Nederlandse versie; Ik hoop dat het goed met je is!

Je zou in staat moeten zijn om de stappen uit de video op deze bron te verkrijgen (& als dat binnen het toegewezen tijdsbestek is waar de inhoud nog steeds herstelbaar is), waar je ook het betreffende evenement aan je kant zou moeten kunnen herstellen.

In elk geval heb ik u zojuist een kort bericht gestuurd, alleen om de zaken voor u te bespoedigen en uw restauratieverzoek namens u in te dienen bij een teamspecialist. Neem zo snel mogelijk een kijkje in uw inbox en we zullen het daar vandaan halen Reinier!

 


Jane
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support

 

Heart Did this post help you? If so please give it a Like below. 
 Did this post fix your issue/answer your question? If so please press the 'Accept as Best Answer' button to help others find it.
 Still stuck? Ask me a question! (
Questions asked in the community will likely receive an answer within 4 hours!)

View solution in original post

1 Reply 1
Highlighted

Re: I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event L

Dropboxer
Dropboxer
Hey Rein1, I’m Jane & I’d like to follow-up on the request you’ve posted us under the “Meet our Team” thread initially. Since you wrote this post on the English section on our Community, I’ll try to address your restoration-specific concern in English & I’ll use an online translation service for the Dutch version; I hope that’s okay with you! 
 
You should be able to obtain Event link following the steps outlined on the video on this resource (& if that’s within the allotted timeframe where you can the content is still restorable), you should also be able to Restore the Event in question on your end. 
 
In any event, following-up from your initial post, I’ve just sent you a brief message, just so as to expedite matters for you & submit your restoration request to a team specialist on your behalf. Please have a look at your inbox at your earliest convenience & we’ll take it from there Reinier!
 
 
 
[This thread is now closed by moderators due to inactivity. If you are experiencing a similar issue, feel free to start a new discussion in the Dropbox Community here.]
 
Spoiler

Hallo @Rein1 , ik ben Jane en ik wil graag een vervolg geven aan het verzoek dat je ons in eerste instantie hebt geplaatst onder de rubriek "Ontmoet ons team". Aangezien u dit bericht in de Engelse sectie over onze community hebt geschreven, zal ik proberen uw restauratiespecifieke bezorgdheid in het Engels aan te pakken en ik gebruik een online vertaaldienst voor de Nederlandse versie; Ik hoop dat het goed met je is!

Je zou in staat moeten zijn om de stappen uit de video op deze bron te verkrijgen (& als dat binnen het toegewezen tijdsbestek is waar de inhoud nog steeds herstelbaar is), waar je ook het betreffende evenement aan je kant zou moeten kunnen herstellen.

In elk geval heb ik u zojuist een kort bericht gestuurd, alleen om de zaken voor u te bespoedigen en uw restauratieverzoek namens u in te dienen bij een teamspecialist. Neem zo snel mogelijk een kijkje in uw inbox en we zullen het daar vandaan halen Reinier!

 


Jane
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support

 

Heart Did this post help you? If so please give it a Like below. 
 Did this post fix your issue/answer your question? If so please press the 'Accept as Best Answer' button to help others find it.
 Still stuck? Ask me a question! (
Questions asked in the community will likely receive an answer within 4 hours!)

View solution in original post

Work Smarter with Dropbox

The way we work is changing. Share and discover new ways to work smarter with Dropbox in our community.

Sound good? Let's get started.
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?