cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
We want to hear from you. What do you use Dropbox for?
Close

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Explorer | Level 3

Witam, mam problem . Za każdym razem kiedy włącza się przesyłanie z aparatu, wysyła mi pliki od samego początku folderu (Niektóre zdjęcia mam zapisane w folderze 'Przesłane z aparatu' nawet po 10x) Czy jest możliwość ustawienia tej synchronizacji bądź przesyłania tak żeby zapisywał tylko nowe zdjęcia i takie których jeszcze niema w tym folderze ?

1 Accepted Solution

Accepted Solutions
Highlighted

Re: Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Dropboxer
Dropboxer
Hi there @AleksandraK
 
In general, when you enable camera uploads, only new photos from your Camera Roll and Screenshots folders should be added to your Camera Uploads folder. 
 
To be more precise, any images you have in, for example, your Camera Roll should be added to your Camera Uploads folder in your Dropbox. This also means that if you have the same photo three times in your Camera Roll, all three photos will be uploaded to your Camera Uploads.
 
If I’ve misunderstood your question, please don’t hesitate to get back to me. Thanks!
 
PS. Here’s the translated version of what I mention above, please excuse any mistakes you find in the text:
 
Cześć @AleksandraK,
 
Ogólnie rzecz biorąc, po włączeniu przesyłania przez kamerę do folderu Przesłane z aparatu należy dodać tylko nowe zdjęcia z folderów Rolka z aparatu i Zrzuty ekranu.
 
Aby być bardziej precyzyjnym, wszelkie obrazy, które masz na przykład w Rolce z aparatu, powinny zostać dodane do folderu Przesyłanie z aparatu w Dropbox. Oznacza to również, że jeśli trzy razy w zdjęciu z aparatu masz to samo zdjęcie, wszystkie trzy zdjęcia zostaną przesłane do Twojego aparatu.
 
Jeśli źle zrozumiałem twoje pytanie, nie wahaj się, aby do mnie wrócić. Dzięki!

Lusil
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
Still stuck? Ask me a question!
Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

View solution in original post

5 Replies 5
Highlighted

Re: Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Super User
Super User

Here's an English translation in case anyone finds that helpful.

@AleksandraK wrote:
Duplicate uploaded images from the camera
Hello, I have a problem. Every time I turn on camera uploads, it sends me files from the very beginning of the folder (Some photos I have saved in the 'Uploaded from the camera' folder even 10x)
Is it possible to set this synchronization or upload so that only new pictures and photos are saved is not there in this folder yet?

@AleksandraK - Jaki masz typ urządzenia? Android lub iOS?

Highlighted

Re: Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Explorer | Level 3
Mam urządzenie z Androidem Samsung Galaxy s9+
Highlighted

Re: Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Dropboxer
Dropboxer
Hi there @AleksandraK
 
In general, when you enable camera uploads, only new photos from your Camera Roll and Screenshots folders should be added to your Camera Uploads folder. 
 
To be more precise, any images you have in, for example, your Camera Roll should be added to your Camera Uploads folder in your Dropbox. This also means that if you have the same photo three times in your Camera Roll, all three photos will be uploaded to your Camera Uploads.
 
If I’ve misunderstood your question, please don’t hesitate to get back to me. Thanks!
 
PS. Here’s the translated version of what I mention above, please excuse any mistakes you find in the text:
 
Cześć @AleksandraK,
 
Ogólnie rzecz biorąc, po włączeniu przesyłania przez kamerę do folderu Przesłane z aparatu należy dodać tylko nowe zdjęcia z folderów Rolka z aparatu i Zrzuty ekranu.
 
Aby być bardziej precyzyjnym, wszelkie obrazy, które masz na przykład w Rolce z aparatu, powinny zostać dodane do folderu Przesyłanie z aparatu w Dropbox. Oznacza to również, że jeśli trzy razy w zdjęciu z aparatu masz to samo zdjęcie, wszystkie trzy zdjęcia zostaną przesłane do Twojego aparatu.
 
Jeśli źle zrozumiałem twoje pytanie, nie wahaj się, aby do mnie wrócić. Dzięki!

Lusil
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
Still stuck? Ask me a question!
Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

View solution in original post

Highlighted

Re: Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Explorer | Level 3
Gdy włączam WiFi to zdjęcia przesyłają się same automatycznie z pamięci aparatu urządzenia do folderu w aplikacji.
Highlighted

Re: Powielanie przesłanych zdjęć z aparatu

Dropboxer
Dropboxer

Thanks for letting us know, @AleksandraK! It sounds like the camera uploads feature is working as it should. 

If you have any other questions, don’t hesitate to get back to me!

PS. Once again, here's the translated version of the text, apologies for any misinterpretation:

Dziękujemy za poinformowanie nas, @AleksandraK! Brzmi to tak, jakby funkcja przesyłania plików działała tak, jak powinna.

Jeśli masz jakieś inne pytania, nie wahaj się wrócić do mnie!


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
Still stuck? Ask me a question!
Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Polls
Do you know how to organize your files and folders?
<b>We have created a guide on folder best practice, so you can get organized now <a href="https://www.dropboxforum.com/t5/Business-Tips-tricks/Folder-structure-best-practice/m-p/428456#M39"><u>check it out here</u></a>.</b>

Work Smarter with Dropbox

The way we work is changing. Share and discover new ways to work smarter with Dropbox in our community.

Sound good? Let's get started.
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?