cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
We're back with another cheat sheet to make your 2022 easier than ever! Check out our tips here

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sam Dropbox bez danych z komputera (How can I stop Dropbox syncing my computer data?)

Sam Dropbox bez danych z komputera (How can I stop Dropbox syncing my computer data?)

Maqst
New member | Level 2

Mam pytanie dotyczace konta DROPBOX na moim komputerze. Połaczyłem się i Dropbox zassał zawartość komputera przez co straciłem miejsce na dropbox. Jak odłaczyć zawartoć komputera od konta dropbox?

 

1 Accepted Solution

Accepted Solutions

Re: Sam Dropbox bez danych z komputera

Daphne
Dropboxer

Witam @Maqst, dzięki za wysłanie wiadomości!

 

Wygląda na to, że podczas konfigurowania aplikacji komputerowej włączono funkcję tworzenia kopii zapasowych komputera.

 

Aby to wyłączyć, wykonaj kroki opisane u dołu tego artykułu: https://help.dropbox.com/installs-integrations/sync-uploads/computer-backup


W kroku 8 możesz wybrać „Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze PC / Mac”, aby usunąć pliki z Dropbox i zachować je lokalnie na swoim komputerze.


Daj mi znać jak idzie!

-----

Hello there @Maqst, thanks for posting!

 

It sounds like the computer backup feature was enabled during the set up of the desktop app.

 

To disable this, please follow the steps at the bottom of this article: https://help.dropbox.com/installs-integrations/sync-uploads/computer-backup

 

In step 8, you can choose "Keep content in folders on this PC/Mac" to remove the files from Dropbox and keep them locally on your computer.

 

Let me know how it goes!


Daphne
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

View solution in original post

2 Replies 2

Re: Sam Dropbox bez danych z komputera

Daphne
Dropboxer

Witam @Maqst, dzięki za wysłanie wiadomości!

 

Wygląda na to, że podczas konfigurowania aplikacji komputerowej włączono funkcję tworzenia kopii zapasowych komputera.

 

Aby to wyłączyć, wykonaj kroki opisane u dołu tego artykułu: https://help.dropbox.com/installs-integrations/sync-uploads/computer-backup


W kroku 8 możesz wybrać „Zachowaj zawartość w folderach na tym komputerze PC / Mac”, aby usunąć pliki z Dropbox i zachować je lokalnie na swoim komputerze.


Daj mi znać jak idzie!

-----

Hello there @Maqst, thanks for posting!

 

It sounds like the computer backup feature was enabled during the set up of the desktop app.

 

To disable this, please follow the steps at the bottom of this article: https://help.dropbox.com/installs-integrations/sync-uploads/computer-backup

 

In step 8, you can choose "Keep content in folders on this PC/Mac" to remove the files from Dropbox and keep them locally on your computer.

 

Let me know how it goes!


Daphne
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: Sam Dropbox bez danych z komputera

Maqst
New member | Level 2

Wszystko jest już w porządku, Dziekuję serdecznie za wyczerpującą pomoc

 

Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    Maqst New member | Level 2
  • User avatar
    Daphne Dropboxer
What do Dropbox user levels mean?
Need more support?