cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Learn all about apps and Dropbox integrations to make working from home easy here!

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Weer geen documenten opgeslagen

Weer geen documenten opgeslagen

Ries1
Explorer | Level 3

vanaf 27-1-2021 in word een bepaald document niet opgeslagen terwijl ik tot 10-02-2021 het document bewerkt hebt

ook excel wordt niet opgeslagen hierin is het vignet niet te zien wat normaal verschijnt als je een document opent

heb in januari div, klachten ingediend, tickets ontvangen maar totaal niet op gereageerd.

het probleem met de communicatie is dat ik geen Engels spreekt dus als ik een uitleg krijgt in het Engels kan ik daar niets mee, geef ik ook aan wordt totaal niet op gereageerd, ik ben totaal niet technisch op PC gebied

begin er nu wel heel erg van te balen dit is de derde keer dat er niets wordt opgeslagen

 

groet Ries

2 Replies 2

Betreff: Weer geen documenten opgeslagen

ernstMreicher58
Super User

dit is het Duitse forum maar dan met https://translate.google.nl
u kunt uw vraag zeker tot op zekere hoogte vertalen.
Omschrijf uw probleem in meer detail.
Falls Ihnen meine Antwort gefallen oder geholfen hat, können Sie mir ein "Kudo" geben oder "Als Lösung akzeptieren" anklicken.
If you like my answer or find it helpful you could give me a "Kudo" or click at "Accept as Solution"

Betreff: Weer geen documenten opgeslagen

Ries1
Explorer | Level 3

in de periode 26-01-21  tot 14-02-21 heeft dropbox niet alles opgeslagen, ben dus wat documenten kwijt.

ik heb al een reactie gehad van iemand die Engels spraak, dat was op 11-02-21 maar niks meer gehoord.

nu vind ik het erg lastig om dit soort gesprekken terug te vinden, ook de werking van dropbox zelf vind ik heel lastig en niet klantvriendelijk, omdat er geen Nederlands wordt gesproken.

Ik heb mij PC bij een PC bedrijf gebracht maar die kon ook niets terug vinden, het lijkt mij toch dat dropbox dit soort gegevens op moet slaan.

steeds moet ik alles weer herhalen, wordt slecht geholpen na een vraag,  een ticket waar vind ik die?

dropbox gaf steeds aan dat het bij gewerkt was.

groet Ries

 

Im Zeitraum 26-01-21 bis 14-02-21 hat Dropbox nicht alles gespeichert, so dass ich einige Dokumente verloren habe.

Ich hatte bereits eine Reaktion von jemandem, der Englisch spricht, das war am 21.02.11, aber ich habe noch nichts zurück gehört.

Nun finde ich es sehr schwierig, diese Konversationen wiederzufinden, auch die Bedienung von Dropbox selbst finde ich sehr schwierig und nicht kundenfreundlich, da kein Niederländisch gesprochen wird.

Ich habe meinen PC zu einer PC-Firma gebracht, aber sie konnten nichts finden, es scheint mir, dass Dropbox diese Art von Daten speichern sollte.

Ich muss immer wieder alles wiederholen, ich bin schlecht bedient nach einer Frage, einem Ticket, wo finde ich das?

Dropbox zeigte immer an, dass es aktualisiert wurde.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?