cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Check out the Dropbox cheat sheet for getting started in 2021 here!

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Why is my computer being saved to my Dropbox folder (Vad har hänt med Dropbox)

Why is my computer being saved to my Dropbox folder (Vad har hänt med Dropbox)

Explorer | Level 3

Hej 

Har använt Dropbox länge och fått ihop ett stort lagringsutrymme på gratisversionen. Har fler konton och de verkar hopkopplade på nåt nytt sätt. Nu verkar den fungera på ett sätt som jag inte valt. T.ex. 

hela min dator kopierats till mitt konto. Något som jag inte vill och tar stor plats. 

Laddar ner en stor fil, som jag inte vill ha på dropbox, men den verkar kopieras till båda mina konton. Varför då?

Är det någon inställning som jag missat?

/artkinny

3 Replies 3

Re: Vad har hänt med Dropbox

Dropboxer

Hej där @artkinny, tack för att du ställde din fråga här!

 

Det låter som om du hänvisar till datorbackup, som lägger till datormappar (som Nedladdningar, Skrivbord och Dokument) i din Dropbox-mapp.

 

Om du inte vill använda den kan du stänga av den genom att följa stegen som nämns i den här artikeln.

 

Du nämner också att nedladdning av en fil går till båda kontona. Kan du ge mig mer information om detta?

 

Låt mig veta vad du hittar när du får chansen. Tack!

 

PS. Jag inkluderade en översatt version av mitt inlägg, jag är ledsen för alla misstag du kan hitta.

 

Hi there @artkinny, thanks for posting your question here!

 

It sounds like you're referring to computer backup, which adds computer folders (like Downloads, Desktop, and Documents) to your Dropbox folder. 

 

If you don't want to use it, you can turn it off by following the steps mentioned in this article

 

You also mention that downloading a file goes to both accounts. Could you provide me with more information on this? 

 

Let me know what you find whenever you get the chance. Thanks!

 

PS. I included a translated version of my post, I'm sorry for any mistakes you might find.


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
Still stuck? Ask me a question!
Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Re: Vad har hänt med Dropbox

Explorer | Level 3

Tack för svaret som löste problemet. 

Kanske kan få ytterligare ett svar: En vän delade en stor mapp som jag av misstag klickade ok till. Idag vill jag ta bort den och flyttade den papperskorgen. Men det går inte att radera för att jag inte har de befogheterna. Hur gör man då? Vad och vem måste göra vadå?

 

Sista frågan: varför står det inte längre hur mycket av kontots ytrymme som utnyttjas? Nu finns bara uppgift om kontots storlek. 

Tacksam för svar. 

/peter

Re: Vad har hänt med Dropbox

Dropboxer

Glad att höra att du lyckades lösa ditt största problem!

 

Jag hjälper gärna till med dina andra två frågor.

 

Om du inte vill ha en delad mapp kan du ta bort den från ditt konto antingen tillfälligt eller permanent genom att följa dessa steg.

 

Du kan också kontrollera om ditt kontos utrymme är upptaget och hur mycket som finns tillgängligt på fliken Plan.

 

Låt mig veta om det hjälper, @artkinny!

 

Glad to hear that you were able to resolve your main concern!

 

I'd be happy to help with your other two questions. 

 

If you don't want a shared folder, you can remove it from your account either temporarily or permanently by following these steps

 

Also, you can check if your account's space is being occupied and how much is available from your Plan tab

 

Let me know if this helps, @artkinny!


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
Still stuck? Ask me a question!
Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Polls
Are you starting new work habits this year?

Work Smarter with Dropbox

The way we work is changing. Share and discover new ways to work smarter with Dropbox in our community.

Sound good? Let's get started.
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?