cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Check out the Dropbox cheat sheet for getting started in 2021 here!

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

probleem sincronisate met laptop

probleem sincronisate met laptop

New member | Level 2

beste,

 

Toen ik drop box installeerde begon deze een sycronisatie van mijn laptop te maken, hier had ik niet om gevraagd. Toen ik de bestanden uit mijn dropbox wilde verwijderen (omdat deze daar niet thuis hoorden) merkte ik op dat hij deze bestanden ook op mijn harde schijf verwijderd heeft.

Ik werk via MacBook air 2016. Kan u mij helpen mijn documenten te recupereren aub?

 

Alvast bedankt.

Gregory Demoulin

1 Reply 1

Re: probleem sincronisate met laptop

Dropboxer

Hallo daar @Gregory demoulin, laten we eens kijken wat we hieraan kunnen doen.

 

Het klinkt alsof computerback-up is ingeschakeld, waardoor computermappen (zoals Downloads, Desktop en Documenten) zijn toegevoegd aan je Dropbox-map.

 

Aangezien je ze hebt verwijderd, is de eerste stap om ze te proberen te herstellen.

 

Kunt u uw tabblad met verwijderde bestanden bekijken en kijken of u ze daar kunt vinden?

 

Geef me een seintje als je updates hebt, proost!

 

PS. Ik heb een vertaalde versie van mijn bericht toegevoegd, sorry voor eventuele fouten die je zou kunnen vinden.

 

Hey there @Gregory demoulin, let's see what we can do on this. 

 

It sounds like computer backup was turned on, which added computer folders (like Downloads, Desktop, and Documents) to your Dropbox folder. 

 

Since you've deleted them, the first step is to try and recover them. 

 

Could you have a look at your deleted files tab and see if you can find them listed there? 

 

Give me a shout whenever you have any updates, cheers!

 

PS. I included a translated version of my post, sorry for any mistakes you might find. 


Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
Still stuck? Ask me a question!
Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Polls
Are you starting new work habits this year?

Work Smarter with Dropbox

The way we work is changing. Share and discover new ways to work smarter with Dropbox in our community.

Sound good? Let's get started.
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?