cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Learn all about how Alex on the Community team used Dropbox in college here!

Dropbox files & folders

Get in sync with the Dropbox Community. Our members can answer all your questions on Dropbox files and folders. Join a discussion or start your own today.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

usuwanie danych

usuwanie danych

mkuzdak
New member | Level 2

Proszę o wyjaśnienie 

Codziennie wchodzę w swój linki , nagle zostało to usunięte a ja nie jestem w stanie pracować bez niego .

Co mam zrobić ?

2 Replies 2

Pytanie

mkuzdak
New member | Level 2

Co mam zrobić jeśli usunęły mi się pliki z linku 

Re: usuwanie danych

Lusil
Dropboxer
Cześć @mkuzdak, zobaczmy, co możemy w tej sprawie zrobić.

Czy te udostępnione linki zostały wysłane do Ciebie, czy to Ty je utworzyłeś?

Jeśli pojawią się jakiekolwiek komunikaty o błędach, ich zrzut ekranu będzie bardzo pomocny.

Czekamy na odesłanie od Ciebie!

PS. Załączam przetłumaczoną wersję mojego postu, przepraszam za wszelkie błędy, które możesz znaleźć.


Hi there @mkuzdak, let's see what we can do on this. 

Were these shared links sent to you or did you create them?

If you get any error messages, a screenshot of them would be very helpful. 

Looking forward to hearing back from you!

PS. I inlcuded a translated version of my post, sorry for any mistakes you might find. 

Lusil
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, please give it a Like below.
:arrows_counterclockwise: Still stuck? Ask me a question!
:pushpin: Tips & Tricks Find new ways to stay in flow or share your tips on how you work smarter with Dropbox.

Poll
Do you work or study in the creative industry? If so, which area?
If you use Adobe, don't forget to check out our latest integrations update here.
Who's talking

Top contributors to this post

What do Dropbox user levels mean?
Need more support?