Announcements
Known issues updated. Learn more

default

no

I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event Link.

New member | Level 2

Beste Emma, Ik wil graag een vraag stellen over mijn account. Als ik een email wil sturen wordt er gevraagd om een Dropbox-bestandsgebeurtenispagina. Welke link ik ook plak, hij accepteert deze niet. En dus kan ik geen mail versturen. Heb je voor mij een emailadres waarheen ik mijn vraag kan sturen? bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Reinier [personal information removed by moderation according to the Community Guidelines

1 Reply

Re: I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event L

Dropboxer
Hey Rein1, I’m Jane & I’d like to follow-up on the request you’ve posted us under the “Meet our Team” thread initially. Since you wrote this post on the English section on our Community, I’ll try to address your restoration-specific concern in English & I’ll use an online translation service for the Dutch version; I hope that’s okay with you! 
 
You should be able to obtain Event link following the steps outlined on the video on this resource (& if that’s within the allotted timeframe where you can the content is still restorable), you should also be able to Restore the Event in question on your end. 
 
In any event, following-up from your initial post, I’ve just sent you a brief message, just so as to expedite matters for you & submit your restoration request to a team specialist on your behalf. Please have a look at your inbox at your earliest convenience & we’ll take it from there Reinier!
 
More information

Hallo @Rein1 , ik ben Jane en ik wil graag een vervolg geven aan het verzoek dat je ons in eerste instantie hebt geplaatst onder de rubriek "Ontmoet ons team". Aangezien u dit bericht in de Engelse sectie over onze community hebt geschreven, zal ik proberen uw restauratiespecifieke bezorgdheid in het Engels aan te pakken en ik gebruik een online vertaaldienst voor de Nederlandse versie; Ik hoop dat het goed met je is!

Je zou in staat moeten zijn om de stappen uit de video op deze bron te verkrijgen (& als dat binnen het toegewezen tijdsbestek is waar de inhoud nog steeds herstelbaar is), waar je ook het betreffende evenement aan je kant zou moeten kunnen herstellen.

In elk geval heb ik u zojuist een kort bericht gestuurd, alleen om de zaken voor u te bespoedigen en uw restauratieverzoek namens u in te dienen bij een teamspecialist. Neem zo snel mogelijk een kijkje in uw inbox en we zullen het daar vandaan halen Reinier!

 


Jane
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support


 


Heart Did this post help you? If so please give it a Like below. 
White check mark Did this post fix your issue/answer your question? If so please press the 'Accept as Best Answer' button to help others find it.
Arrows Counter Clock Still stuck? Ask me a question! (
Questions asked in the community will likely receive an answer within 4 hours!)

Reply
Loading...
Syncing and uploads

Have a question? Our Dropbox Community is here to help!

Post your question or search for an answer below.


Learn more about using the Community by reading our Community Guidelines.


Hi anonymous,

If you need more help you can log a ticket with our Support Team here (expected response time 24 hours), or contact us on Twitter or Facebook.

For more info on available support options, see this article.

If you found the answer to your question, please 'like' the post to say thanks to the user!

I'm trying to submit a Support ticket for a restoration & I can't proceed without an Event Link.
83 Views
1 Reply
0 Likes
Who's talking
Top contributors to this post