cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Do you have an idea for Dropbox Paper? Share it with us here!

default

yes

Wróciłem 25.03 ze Szwajcarii do dzisiaj nie mam przesłanych zdjęć z mojego smarfona na komputer.

New member | Level 2

We wcześniejszym okresie Dropbox zupełnie inaczej funkcjonował. Każde zdjęcie ekspresowo było przekazywane na komputer, mogłem tworzyć różne pliki w zależności od tematyki. Dzisiaj to jest katostrofa. Nawet dodatkowa płatność mi ni pomogła, płatność tą zatrzymałem bo to nie działa.

Tags (1)
1 Reply

Re: Wróciłem 25.03 ze Szwajcarii do dzisiaj nie mam przesłanych zdjęć z mojego smarfona na komputer.

Dropboxer

Hey there @fbresbud  - happy May!

I'm not sure I got this right, but if you're referring to our automatic camera uploads feature indeed, then, what you mentioned is actually expected since it's not available when on roaming data. You can find more information about this in the following Help Center article: 

https://help.dropbox.com/photos-videos/camera-uploads-overview

I hope this helps clear things up for you and if I've misunderstood anything, please let me know here providing more information about the matter at hand so we can investigate further, if needed after all. 

Thanks!

PS:I've used an online translator for the Polish version so please excuse any typos. 

 

Hej tam @fbresbud - szczęśliwy maj!

Nie jestem pewien, czy mam rację, ale jeśli rzeczywiście odwołujesz się do naszej funkcji automatycznego przesyłania kamer, to to, o czym wspomniałeś, jest rzeczywiście oczekiwane, ponieważ nie jest dostępne w przypadku danych roamingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w następującym artykule Centrum pomocy:

https://help.dropbox.com/photos-videos/camera-uploads-overview

Mam nadzieję, że pomoże to w wyjaśnieniu sprawy, a jeśli źle zrozumiałem, proszę dać mi znać tutaj, podając więcej informacji na ten temat, abyśmy mogli dalej zbadać, jeśli to konieczne.

Dzięki!

PS: Użyłem tłumacza online do polskiej wersji, więc proszę wybaczyć literówki.

 

[This thread is now closed by moderators due to inactivity. If you're experiencing a similar behavior, feel free to start a new discussion in the Dropbox Community here.]

 


Walter
Community Moderator @ Dropbox
https://dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so please give it a Like below. 
White check mark Did this post fix your issue/answer your question? If so please press the 'Accept as Solution' button to help others find it.
Arrows Counter Clock Still stuck? Ask me a question! (
Questions asked in the community will likely receive an answer within 4 hours!)

Reply
Loading...
Syncing and uploads

Have a question? Our Dropbox Community is here to help!

Post your question or search for an answer below.


Learn more about using the Community by reading our Community Guidelines.


Hi there,

If you need more help you can log a ticket with our Support Team here (expected response time 24 hours), or contact us on Twitter or Facebook.

For more info on available support options, see this article.

If you found the answer to your question, please 'like' the post to say thanks to the user!

Wróciłem 25.03 ze Szwajcarii do dzisiaj nie mam przesłanych zdjęć z mojego smarfona na komputer.
292 Views
1 Reply
0 Likes
Solved! : See solution
Looking for Dropbox Paper users
Do you use Dropbox Paper?

If so, we're starting a design feedback group and we'd love for you to be a part of it. We have paid feedback opportunities - both in person and remotely - for English speaking users based in the US.

Interested? Take the short survey to let us know.

Take the survey
Who's talking
Top contributors to this post