cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Are you interested in hearing how one of our Community members uses Dropbox for sailing trips? Read all about it here.

Plans and Subscriptions

Ask the Dropbox Community for help if you have questions about your Dropbox plan or subscription. Find solutions and share advice with members.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

I paid for a subscription, but my Dropbox account hasn't been upgraded

I paid for a subscription, but my Dropbox account hasn't been upgraded

Ed1969
Helpful | Level 6
Go to solution

Ik heb gisteren mijn abb een upgrade gegeven (online betaald) en de update is niet zichtbaar. Ik kan nergens een mail adres of telefoonnummer vinden om te contacten wat er niet goed gaat. Wie heeft contact gegevens?

 

I upgraded my account (pay online) and the update is not done,. Do have somebody a mail adres, phone number to contact what is happening?

1 Accepted Solution

Accepted Solutions

Ed1969
Helpful | Level 6
Go to solution

Hi, upgrade gedaan, en goed gegaan!

Dank voor de support!

Fijne dagen, gr Edwin

View solution in original post

27 Replies 27

Nancy
Dropbox Staff
Go to solution

Welkom op het forum, @Ed1969.

 

Heeft u misschien nog andere e-mailadressen? Heb je gecontroleerd of je daar een upgradebevestiging hebt ontvangen?

 

Ik vraag me af of er in plaats daarvan een ander Dropbox-account is geüpgraded, dat is gekoppeld aan een ander e-mailadres.

 

Houd mij op de hoogte voor eventuele updates.

---------

Welcome aboard the forum, @Ed1969.

 

Do you have any other email addresses perhaps? Have you checked if you’ve received an upgrade confirmation there? 

 

I’m wondering if another Dropbox account has been upgraded instead, that’s linked to a different email address.

 

Keep me posted for any updates.


Nancy
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

Ed1969
Helpful | Level 6
Go to solution

Hallo,

 

Ik krijg bij aanpassing van verificatie wel mail binnen, net als deze mails op 1 adres. Dat lijkt te kloppen. Betaling afgeschreven via bank. Upgrade gedaan vanuit dropbox account zelf.

Ik heb geen ander mail adres hiervoor.

-----------

Hello, I do receive emails when the verification is adjusted, just like these emails to 1 address. That seems to be correct. Payment debited via bank. Upgrade done from dropbox account itself. 

I have no other email address for this. 

[translated with an online translation tool]

Ed1969
Helpful | Level 6
Go to solution

En nu?

Nancy
Dropbox Staff
Go to solution

Bedankt voor het verduidelijken! Kan ik dan een ticket voor je aanmaken en verder onderzoeken?

 

Ik kan u een bericht sturen naar het e-mailadres dat hier wordt weergegeven. Vind je dat goed?

-----------

Thanks for clarifying! Can I log a ticket for you then and investigate further? 

 

I can message you to the email address showing here. Is that OK with you?


Nancy
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

Ed1969
Helpful | Level 6
Go to solution

Hi,

 

Ja dat kan. Ik zag dat het bedrag is terug gestort, refund.

Maar goed, ik wil de account upgraden, anders kan ik er nml niet meer mee werken.

Kan ik nu een upgrade doen, en gaat het dan wel goed?

Gr, Edwin

Hannah
Dropbox Staff
Go to solution

Ook van mij hallo, @Ed1969.

 

Nu het bedrag is terugbetaald, kunt u nogmaals proberen te upgraden en ons laten weten hoe het gaat?

 

-----------

 

Hi from me as well, @Ed1969.

 

Since the amount was refunded, can you try upgrading once more and let us know how it goes?


Hannah
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

Ed1969
Helpful | Level 6
Go to solution

Hi, upgrade gedaan, en goed gegaan!

Dank voor de support!

Fijne dagen, gr Edwin

Annette161979
New member | Level 2
Go to solution
Goedenavond,

Ik heb exact hetzelfde probleem als beschreven in deze thread. Ook een upgrade gedaan en betaald, maar dit is niet in mijn account terug te vinden. Graag support!

Nancy
Dropbox Staff
Go to solution

Hallo @Annette161979! Heeft u misschien nog andere e-mailadressen?

 

Heb je gecontroleerd of je daar een bevestiging van de upgrade hebt ontvangen?

 

Heb je ook rechtstreeks geüpgraded via www.dropbox.com of iTunes/Google Play?

-------------

Hi @Annette161979! Do you have any other email addresses perhaps? 

 

Have you checked if you’ve received a confirmation of upgrade there? 

 

Also, did you upgrade directly via www.dropbox.com or iTunes/Google Play?


Nancy
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

Need more support?
Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    Hannah Dropbox Staff
  • User avatar
    xmich97 Explorer | Level 3
What do Dropbox user levels mean?