cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Organizing your research is important to easily review and share it. Learn how Kim uses Dropbox to gather and organize her research right here.

Storage Space

Looking for help with managing the storage space in your Dropbox account? Talk to the Dropbox Community and get advice from members.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
1
Ask
2
Reply and help

Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

Björn F.
Explorer | Level 3

Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

 

Gång på gång på gång uppmanas jag att öka mit konto, men jag vill inte ha mer. Och jag har nästan tömt kontot, så alla påståenden om att det är fullt är lögnaktiga!

4 Replies 4

Re: Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

Jay
Dropboxer
Hi @Björn F., thanks for posting on the Community!

I understand your frustration over this matter. If you're getting notifications about your account being full, then according to the Dropbox site, it would mean your account is full, or near to the limit.

Could you check your account on this page and let me know how much quota is being used?

This will help me to assist further!
---
Hej @Björn F., tack för ditt inlägg på gemenskapen!

Jag förstår din frustration över denna fråga. Om du får aviseringar om att ditt konto är fullt, skulle det enligt Dropbox -webbplatsen innebära att ditt konto är fullt eller nära gränsen.

Kan du kontrollera ditt konto på den här sidan och meddela mig hur mycket kvot som används?

Detta hjälper mig att hjälpa dig vidare!

Jay
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: What do you think about the Community? Fill out our survey here!

Re: Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

Björn F.
Explorer | Level 3

Nej, jag har 53,9 GB i min Dropbox-mapp på datorn.

Re: Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

Jay
Dropboxer
Are you on a Dropbox Basic plan? If so, then you'd only have 2 GB of quota, so with 52.9 GB in your Dropbox folder, you'd be well over the quota on your account.
---
Har du en Dropbox Basic -plan? Om så är fallet, skulle du bara ha 2 GB kvot, så med 52,9 GB i din Dropbox -mapp skulle du vara långt över kvoten på ditt konto.

Jay
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: What do you think about the Community? Fill out our survey here!

Re: Sluta jaga mig för uppgradering! – Jag har för länge sedan närmast tömt kontot!

Björn F.
Explorer | Level 3

Och ni vill att jag ska skaffa 2 TB?

 

53 GB är det på min Dropbox på datorn. Jag har ingen användning för molntjänster. Dropbox har vuxit ifrån mig. Det enda, det ENDA som Dropbox är överlägsna på – det är import av filer.

 

Om jag har några foton på datorn med sådana här namn fotograferade vissa dagar, till exempel 23 augusti och 17 september…

 

IMG_8776.JPG

IMG_8863.JPG

IMG_9645.JPG

IMG_9646.JPG

 

… så importeras de av Dropbox som…

 

2021-08-23 15.34.16.JPG

2021-08-23 18.01.34.JPG

2021-09-17 10.43.44.JPG

2021-08-17 10.44.13.JPG

 

… vilket är fantastiskt. Tänk att få varje film med rätt fotograferingsdatum!

 

Något annat vill jag egentligen inte av Dropbox

 

hälsar

Björn Forseth

Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    Björn F. Explorer | Level 3
  • User avatar
    Jay Dropboxer
What do Dropbox user levels mean?
Need more support?