cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Are you interested in learning how media industry leaders use Dropbox Replay? Register for our webinar here.

Dropbox API Support & Feedback

Find help with the Dropbox API from other developers.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe integreer ik Dropbox met mijn App en website?

Hoe integreer ik Dropbox met mijn App en website?

salenamartine
Explorer | Level 3

Ik werk aan een CodeIgniter-app voor Relining riool diensten en wil Dropbox integreren voor het uploaden en tonen van afbeeldingen aan de gebruikerskant. Heeft iemand ervaring met Dropbox integreren in CodeIgniter?

Specifiek wil ik weten hoe ik afbeeldingen vanuit de app naar Dropbox upload en ze vervolgens op de website en in de app kan weergeven. Welke bibliotheken of API's moet ik hiervoor gebruiken? Zijn er veiligheids- of prestatieoverwegingen waar ik rekening mee moet houden?


Tips en suggesties zijn welkom!
Alle hulp wordt op prijs gesteld. Bedankt!

1 Accepted Solution

Accepted Solutions

Greg-DB
Dropbox Staff

Dropbox heeft helaas geen Nederlandse versies van de documentatie/handleidingen voor ontwikkelaars, maar ik geef dit door als feature request. Ik kan echter niet beloven of en wanneer dat zal worden geïmplementeerd.
-----------–
Onze excuses voor de vertaling. Onze antwoorden worden vertaald door een online vertaler. We willen graag alle talen ondersteunen, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Hier is de Engelse versie:
-----------–
Please excuse our translations. Our responses were created using an online translator. We'd like to support every language, but we're not currently equipped to do so. Here is the English version:
-----------–
Dropbox does not have Dutch versions of the developer documentation/guides unfortunately, but I'll pass this along as a feature request. I can't promise if or when that might be implemented though.

View solution in original post

3 Replies 3

Greg-DB
Dropbox Staff

Dropbox biedt wel een API die je kunt gebruiken voor het weergeven, uploaden en downloaden van onder meer bestanden. Alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met de Dropbox API, inclusief documentatie, handleidingen en tutorials, vind je hier: https://www.dropbox.com/developers

 

De volgende handleidingen kunnen nuttig zijn:

 

We hebben geen officiële bronnen voor CodeIgniter in het bijzonder, maar misschien heeft iemand anders op het forum iets toe te voegen.
-----------–
Onze excuses voor de vertaling. Onze antwoorden worden vertaald door een online vertaler. We willen graag alle talen ondersteunen, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Hier is de Engelse versie:
-----------–
Please excuse our translations. Our responses were created using an online translator. We'd like to support every language, but we're not currently equipped to do so. Here is the English version:
-----------–

Dropbox does offer an API you can use for listing, uploading, and downloading files, among other operations. You can find everything you need to get started with the Dropbox API, including documentation, guides, and tutorials here: https://www.dropbox.com/developers

 

The following guides may be helpful:

 

We don't have any official resources for CodeIgniter in particular, but perhaps someone else in the forum may have something to add.

salenamartine
Explorer | Level 3

allereerst bedankt voor uw hulp en is er een naslaggids in de dutch taal?

Greg-DB
Dropbox Staff

Dropbox heeft helaas geen Nederlandse versies van de documentatie/handleidingen voor ontwikkelaars, maar ik geef dit door als feature request. Ik kan echter niet beloven of en wanneer dat zal worden geïmplementeerd.
-----------–
Onze excuses voor de vertaling. Onze antwoorden worden vertaald door een online vertaler. We willen graag alle talen ondersteunen, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk. Hier is de Engelse versie:
-----------–
Please excuse our translations. Our responses were created using an online translator. We'd like to support every language, but we're not currently equipped to do so. Here is the English version:
-----------–
Dropbox does not have Dutch versions of the developer documentation/guides unfortunately, but I'll pass this along as a feature request. I can't promise if or when that might be implemented though.

Need more support?
Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    Greg-DB Dropbox Staff
  • User avatar
    salenamartine Explorer | Level 3
What do Dropbox user levels mean?