cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Announcements
Want to learn some quick and useful tips to make your day easier? Check out how Calvin uses Replay to get feedback from other teams at Dropbox here.

Delete, edit, and organize

Solve issues with deleting, editing, and organizing files and folders in your Dropbox account with support from the Dropbox Community.

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

I want to sell my laptop. How can I delete the app safely?

I want to sell my laptop. How can I delete the app safely?

Toortsbovenbeen
Explorer | Level 4
Go to solution

Als ik in mijn desktop iets verander dan zie ik dat ook in mijn laptop en visa versa. Ik wil desktop verkopen. Als ik de harde schijf formateer, is de data dan nog in de laptop te zien en te bewerken? Ik heb een basic abonnement.

1 Accepted Solution

Accepted Solutions

Hannah
Dropbox Staff
Go to solution

Sorry dat ik hier tussen kom, @Toortsbovenbeen.

 

Als je van plan bent om Dropbox volledig van je bureaublad te verwijderen, moet je het zeker ontkoppelen van je verbonden apparaten.

 

Het ontkoppelen van uw desktop heeft geen enkele invloed op uw laptop.

 

Je hebt nog steeds toegang tot je Dropbox-bestanden vanaf de laptop.

 

---

 

Sorry to jump in here, @Toortsbovenbeen.

 

If you are planning to remove Dropbox from your desktop completely, you should definitely unlink it from your connected devices.

 

Unlinking your desktop, will not affect your laptop at all.

 

You'll still be able to access your Dropbox files from the laptop.


Hannah
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

View solution in original post

3 Replies 3

Megan
Dropbox Staff
Go to solution

Hey @Toortsbovenbeen, deze beantwoord ik graag voor je!

 

Voordat u uw laptop reset en opruimt, is het een goed idee om de app ook te verwijderen, gewoon om daar veilig te zijn. Vergeet niet je Dropbox-map en inhoud te verwijderen nadat je de installatie ongedaan hebt gemaakt.

 

Zodra je dit doet, synchroniseert de app niet meer met dit apparaat en kun je hem beter verkopen.

 

Ik hoop dat dat verduidelijkt.

 

PS: Ik heb een automatische vertaling van mijn antwoord bijgevoegd, excuses voor eventuele fouten.

 

---

 

Hey @Toortsbovenbeen, I'd be happy to answer this one for you! 

 

Before resetting and clearing your laptop, it'd be a good idea to uninstall the app too, just to be safe there. Don't forget to delete your Dropbox folder and content after uninstalling.

 

Once you do this, the app will no longer sync to this device, and you'd be good to sell it. 

 

I hope that clarifies.

 

PS: I've included an automated translation of my reply, apologies for any mistakes you might find.


Megan
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

Toortsbovenbeen
Explorer | Level 4
Go to solution

Ik zie twee gekoppelde apparaten. Een desktop en een laptop. De desktop wil ik verkopen.. Kan ik dan de desktop verwijderen? Zie ik dan mijn bestanden

dan nog wél in de laptop?AAAA.jpg

Hannah
Dropbox Staff
Go to solution

Sorry dat ik hier tussen kom, @Toortsbovenbeen.

 

Als je van plan bent om Dropbox volledig van je bureaublad te verwijderen, moet je het zeker ontkoppelen van je verbonden apparaten.

 

Het ontkoppelen van uw desktop heeft geen enkele invloed op uw laptop.

 

Je hebt nog steeds toegang tot je Dropbox-bestanden vanaf de laptop.

 

---

 

Sorry to jump in here, @Toortsbovenbeen.

 

If you are planning to remove Dropbox from your desktop completely, you should definitely unlink it from your connected devices.

 

Unlinking your desktop, will not affect your laptop at all.

 

You'll still be able to access your Dropbox files from the laptop.


Hannah
Community Moderator @ Dropbox
dropbox.com/support


Heart Did this post help you? If so, give it a Like below to let us know.
:arrows_counterclockwise: Need help with something else? Ask me a question!
:pushpin: Find Tips & Tricks Discover more ways to use Dropbox here!
:arrows_counterclockwise: Interested in Community Groups? Click here to join!

Need more support?
Who's talking

Top contributors to this post

  • User avatar
    Hannah Dropbox Staff
  • User avatar
    Toortsbovenbeen Explorer | Level 4
  • User avatar
    Megan Dropbox Staff
What do Dropbox user levels mean?